Welkom op het NLname-kanaal van Omroep Brabant! Hier vind je nieuwsvideo's over alle actualiteiten in en rondom Noord-Brabant, misdaad, entertainment, sport en evenementen uit de provincie.

📱 Volg het laatste nieuws op omroepbrabant.nl en in de Omroep Brabant-app: omroepbrabant.nl/download.

✉️ Heb je een nieuwstip? Stuur ons een bericht via WhatsApp: +31682658806.

 • 30
 • 271 517 818

Reacties

 1. Naam Achternaam

  2:35 ik ging strijk.

 2. tim goed

  Ga gewoon open,tis de bedoeling dat alles kapot gaat.Zodra er een wout binnenkomt te janken dan sla je em met alle bezoekers naar buiten toch.Kom op mensen kom in opstand anders gaan we verliezen.

 3. Jeanne Schretzmeyer

  Deze man zou geen huisarts mogen zijn en als het de mijne was zou ik er direct bij weggaan!

 4. Mark V

  Provisie?

 5. Worldwar4tank

  Ik vraag mij af wordt er ook en onderzoek op die agent gestart of is et zo van wat er ook is wij beschermen de waarheid en presenteren de leugentjes

 6. tim goed

  Hahaha,lekker hoor.🥳💪Zoek maar een ander vak want popo word uitgekotst na dat buitensporige geweld tegen de burger!! Krijgt er eindelijk iemand een portie terug.🤣🤣🤣 Al had ik een tip had ik het zeker niet doorgegeven,zak maar in de stront.

 7. Pepijn Kooi

  Jammer dat het verboden is.

 8. Все о Бельгии

  Aan de koning van België Aan de Belgische regering. Naar het Belgisch Openbaar Ministerie. Aan de Belgische onderzoeksafdeling. Aan het Bureau van de Belgische nationale veiligheidsdienst. Een verklaring over de illegale acties van ambtenaren van de federale politie van Gent en onderzoeksrechter KOEN WITTOUCK. Op 13.04.2021 werd ik door de Gentse Federale Politie opgeroepen voor ondervraging op het plaatselijke politiebureau van Ronse. Uit de communicatie met de federale politie volgt: In 2017 luisterde de federale politie van Gent naar iemands telefoonnummer, dat ik naar verluidt heb gebeld. Volgens de vermeende telefoongesprek, we hebben het over wat geld, maar het is niet bekend wat. Ik heb de opname van het telefoongesprek niet gehoord. Tijdens de ondervraging kreeg ik een soort papier te zien, naar verluidt waarop er gegevens zijn van een telefoongesprek in 2017 over wat geld, maar het is niet duidelijk over wat voor soort geld we het hebben. Na 4 jaar (03.02.2021), op basis van deze voice message, is mijn familie, bestaande uit 6 kinderen, beroofd van absoluut al het geld voor het bestaan (het hele gezinsbudget van 8000 Euro). Na 20 dagen, krijg ik een besluit om me te verdenken van een misdaad, maar het is niet duidelijk wat voor soort. Tijdens de ondervraging stellen de vertegenwoordigers van de federale politie me de vraag - " over wat voor geld gaat het in het telefoontje van 2017?" Het is gewoon onbegrijpelijk!!!!!! Ik word ervan verdacht terrorisme te financieren, maar tegelijkertijd weet de federale politie niet over welk soort geld we het hebben, over welk bedrag we het hebben, aan wie de middelen zijn overgemaakt en of ze überhaupt zijn overgemaakt, en ze kwamen mij ondervragen. Vragen doen zich voor - " dus op welke basis heb je de fondsen van de familie opgenomen?Op welke gronden herkende je me als een verdachte van terrorismefinanciering? Op welke gronden heb je me opgeroepen voor ondervraging als verdachte, als je niet eens weet over wat voor geld ik het heb ?" Wat voor wetteloosheid is er aan de hand bij de federale politie??? Of kunnen de onderzoeksrechter KOEN WITTOUCK, de commissaris van de federale politie van Gent ALAIN DOUBLET en zijn mensen die deze zaak overwegen een cursus van geavanceerde juridische opleiding volgen, waar ze de objectieve en subjectieve kanten (samenstelling) van een dergelijke misdaad- "als de financiering van terrorisme" uitleggen, en onder welke omstandigheden het mogelijk is om de laatste fondsen van een grote familie terug te trekken. Tegelijkertijd weigerden vertegenwoordigers van de federale politie om de details en handtekening van de persoon die de fondsen in beslag nam (HARRI HUFEN) op het document van intrekking van fondsen te zetten. Waar ben je bang voor? Met welk doel hebt u geweigerd het document te ondertekenen en om welke reden heeft u de illegaal in beslag genomen gelden niet teruggegeven? Daarnaast heb ik de relevante documenten gepresenteerd die de herkomst van hun herkomst bevestigen en documenten die bevestigen dat we onbetaalde facturen hebben, waarin wordt uitgelegd dat we geen andere middelen van bestaan hebben, maar dat het geld nog steeds niet is geretourneerd. Ik heb deze facturen en documenten ingediend bij bijna alle rechtshandhavingsinstanties, onderzoeksinstanties en gerechtelijke instanties. 11.03.2021 alle facturen van inkomsten en uitgaven van de laatste 3 maanden zijn rechtstreeks teruggestuurd naar de onderzoeksrechter KOEN WITTOUCK, de persoon onder wiens leiding de zaak is gevestigd. Echter, zonder een causaal verband te hebben, heeft KOEN WITTOUCK op de een of andere manier 8000 euro aan het materiaal van een strafzaak gehecht (als hij dat natuurlijk deed). Dienovereenkomstig rijst de vraag - " Welk bewijs, welke wetten of voorschriften werden geleid door de bovengenoemde personen bij het opnemen en het koppelen van deze fondsen aan de materialen van de strafzaak? Wat is de causale relatie tussen mijn familie budget en de misdaad die je overweegt? Ben je gek geworden??? En na dit alles vertellen de federale politieagenten (ANTJON PATRICK-in zijn woorden) mij dat ik geen recht had om publicaties te publiceren tegen de onderzoeksrechter KOEN WITTOUCK en de commissaris van de federale politie van Gent ALAIN DOUBLET, en ze proberen een rechtszaak tegen mij te beginnen over dit feit. Er is gewoon geen limiet aan de arrogantie van deze werknemers!!! ANTJON PATRICK, die naar de ondervraging kwam, eiste van mij, en wilde van mijn vrouw eisen, dat zij zou getuigen over het feit van de gepubliceerde publicaties over de onderzoeksrechter Koen Wittuk en de commissaris van de federale politie van Gent, Alein Dublen. Beste vrienden! Ten eerste, wat heeft mijn echtgenoot te maken met de geplaatste publicaties? Hoe heb je haar betrokken bij deze zaak en haar laten ondervragen? Ten tweede, bij het plaatsen van de publicatie, heb ik geen enkele wetgeving overtreden en deed alles binnen de wet. Als u het er niet mee eens bent, ben ik bereid om het met u aan te vechten in de rechtbank. Ten derde bevatten de gepubliceerde publicaties informatie over de schending van de wet door andere personen, waarbij ik en mijn familie slachtoffer zijn. Waarom doe je geen onderzoek naar hen en open je een strafzaak tegen hen? Ten vierde, op welke basis moet Ik worden ondervraagd over het feit van gepubliceerde publicaties? "Ben ik een verdachte in een andere fantastische zaak? Lach je zelf niet? Bovendien kwam de vertaler die ter ondervraging werd aangeboden niet eens in de buurt van de kwalificatie van een professionele vertaler en kende hij de eenvoudige elementaire woorden van de Nederlandse taal niet, om nog maar te zwijgen van juridische termen, en kon hij de woorden die ik letterlijk zei niet vertalen. Ik ken alleen de basiszinnen van de Nederlandse taal, maar ik gaf het bewijs in de Nederlandse taal beter dan de vertaler gepresenteerd. Hoewel ik niet meer dan 10 procent van de Nederlandse taal spreek. De vraag rijst: "Hoe kan een vertegenwoordiger van de federale politie een tolk inhuren die de basiswoorden van de Nederlandse taal niet kent om een persoon te ondervragen die verdacht wordt van financiering van terrorisme?" Alle werknemers namen de ondervraging op op hun telefoons, waar deze feiten duidelijk werden opgenomen. Laat de opname van het interview ter verificatie achter. De duur van de ondervraging en de aantekeningen zijn mij bekend en door mij opgenomen. Daarom adviseer ik u niet om daar afzonderlijke elementen uit te snijden. Ik vraag van de overheid (Regering) Het Koninkrijk België tot het instellen van een passende interdepartementale commissie bestaande uit leden van de onderzoeken van de autoriteiten, de aanklager, de interne veiligheid autoriteiten van België en andere besturen, met inbegrip van de afdelingen, instanties van België en voor het voeren van een juiste selectie tegen de onderzoeksrechter KOEN WITTOUCK, de commissaris van de Federale politie van Gent ALAIN DOUBLET, tegen de federale politie HARRI HUFEN, ANTJON PATRICK en andere personen die betrokken zijn bij deze wetteloosheid voor de mogelijkheid van disciplinaire maatregelen in hun acties., administratieve en criminele elementen van een dergelijk misdrijf als "misbruik en misbruik van officiële autoriteit", brengen ze naar de juiste verantwoordelijkheid, en ik vraag u om mij te beschermen tegen hun illegale vervolging. Als deze verklaring door de Belgische autoriteiten wordt genegeerd, zal ik gedwongen worden een handeling te verrichten waardoor de hele wereld op de hoogte zal zijn van de illegale handelingen van bovengenoemde personen. 14.14.2021 Mukhtarov Mukhtar

 9. Robert Smoley

  Cuteness Overload 🥰🥰🥰🥰😇😇😇😇!!!!

 10. Patrick David Wolters

  Misschien wordt het tijd voor een opfriscursus. Zowel voor de omroepen in Nederland, als voor de huisartsen in kwestie. De oogkleppen passen deze mensen wel heel erg goed.

 11. sander van de ven

  als dr nikkels maar uit mn buurt blijft dan!

 12. Mr. Snowmen

  50 doden die de wereld toch teveel heeft , mensen deal met het feit! dat we allemaal ergens aan sterven . Godzakke zeg

 13. Muhamad Hamed

  in moskee mag alleen worden van Allah en Modernen gebed Insha'Allah

 14. Peaky Blinders

  En niet gedemonstreerd.....

 15. talkingvoices1

  The badge on the barett from rob looks impressiv and shiny

 16. Donuthunter

  Dames en heren, voor jullie informatie vanaf welk moment de coronacrisis gaat stoppen: - Middenklasse is effectief geëlimineerd door armoede, werkloosheid en faillissementen onder ondernemers en ZZP'ers; - Iedereen is dusdanig geïnjecteerd met mRNA substanties dat 5G in effect genomen kan worden voor een sociaal krediet score systeem. Men zal gevolgd kunnen worden aan de hand van injecteerbare nanotechnologie. Zie ook China; - Mensen dusdanig een zwak immuunsysteem hebben gekregen door mRNA dat ze afhankelijk worden van medische zorg vanuit de overheid; - Dat mensen door schulden genoodzaakt leningen dienen te krijgen vanuit de overheid waardoor de burger in principe financieel eigendom wordt van de overheid (moderne vorm van slavernij en alleenheerschappij); - Dat iedere vorm van autonomie met check en balances komt. Dit houdt in dat vrijheden afgegeven gaan worden door de overheid en niet meer behoren tot het natuurlijk recht (waar ieder mens nadrukkelijk recht op heeft); - Wanneer iedereen het nieuwe systeem dusdanig accepteert dat men ook beseft dat we nooit meer teruggaan naar het oude Westerse model waar de wereld haar economische onafhankelijkheid heeft weten te krijgen; - De media alle nieuwskanalen in haar bezit heeft. Hiermee bedoel ik dat er geen onafhankelijk journalistiek, media en nieuwskanalen meer bestaan. Alle nieuws zal hierbij door een speciale ministerie per nationale overheid worden bestuurd waarna 'fake news' berichtgevers en 'fact checker' functionarissen voor eeuwig alle kritiek kunnen censureren onder het mom van 'fake news' en 'complot verspreiding'; - Alle westerse landen minimaal voor méér dan 50% uit niet westerse immigranten bestaat onder het mom van het Coudenhove Kalergi Plan; - Alle bezittingen in het eigendom van de overheid en banken zijn (BBB, you will own nothing and you will be happy). Je huis, inventaris, zorg en pensioen zal daadwerkelijk in bezit zijn van de overheid; - Wanneer het officieel verboden gaat worden om eigen voedsel te maken; - Wanneer alle alternatieve geneeswijzen effectief geëlimineerd worden op de markt. Het zal verboden worden om alternatieve geneeswijzen aan te schaffen of te gebruiken. Dit onder het mom van regulaties, bureaucratie en nieuwe wetten met betrekking tot 'verboden middelen'; - Iedereen woont in een stad. Alle kleine dorpen en gemeenten worden opgeheven; - Alle landbouw, natuur, water, mineralen en natuurlijk voedsel in het bezit is van de overheid. Boeren zullen niet meer bestaan; - Het pas werkelijk eindigt wanneer iedereen een IMRF chip heeft waar de stof luciferase in zal zitten. Deze chip zal in je hand of voorhoofd geïmplanteerd worden. Dit is de Mark of the Beast van Revelations. U zult mij natuurlijk nu een wappie en complotgekkie noemen. Over tien jaar zult u zich voor eeuwig kapot schamen en erkennen dat mensen zoals ik de waarheid in acht nemen zover de ontwikkelingen bekend zijn. Ik wens u veel succes toe in het nabije overlevingsscenario. Veel succes in het aankomende systeem van het beest!

 17. jan wilders

  Heb ik ook geprobeerd en heb maar 1 klant gehaakt gedurende het hele jaar

 18. Sophie Evers

  Die Dr moeten ze ook het vaccin geven, hij heeft ook overgewicht, Hoeveel geld krijgt hij ervoor is mijn vraag?

 19. Redje Zwijgrecht

  Zwijgrecht!!!

 20. M D

  “Dat zien we dan wel” ~ 2020/2021

 21. Underp4ntz

  Jaaaaa.... da zien we dan wel hahaha! die meneer (S)Nikkels heeft het alleen voor zichzelf besteld omdat hij zelf 20x het gewicht heeft van een normaal gezond persoon.

 22. Clouds Hide

  mensen als hij gaan dood aan corona, maar eigenlijk omdat ze gewoon teveel hebben gegeten. Bijna dood eten en corona doet de rest.

 23. guido dam

  Wat een rare reacties hier...de Gezondheidsraad maakt er een potje van. Genocide HAha bizar...

 24. klaas homans

  Deze man moet uit zijn vak gezet worden!

 25. Bizzybee51

  blij dat het niet mijn dokter is. hoeveel krijgt ie per prik??

 26. Robin

  Moet je je maar gedragen. Kom je hier ook niet!

 27. Tijmen Nendels

  Ik neem aan dat meneer zijn licentie af word gepakt en hij torenhoge boetes krijgt. Net zoals de arts die het effectieve medicijn Hydroxychlorocine gaf, met succes! Stop toch eens met te geloven in deze bullshit lieve mensen...

 28. trancelistic

  LIjk me een leuke baan.

 29. Tienie Smit

  Dit kan toch niet, een huisarts die zo denkt, jee daar gaat m,n laatste beetje geloof in de medische beroepsgroep

 30. willie crone

  En dat moet een dokter voorstellen zou hem dokter genocide noemen.

 31. Tamara van eekeres

  wat die man zeg zo ziek mag ik even kotsen

 32. Eric Nijkamp

  Klopt Politiemevrouw.......de gehele huidige gang van zaken is onacceptabel.....van alle kanten !!!

 33. 20g_reefer

  Moordenaar!!!!!!

 34. Mo Mak

  Samen zingen ? astahfirollahh

  1. izet uslu

   Hij bedoelt waarschijnlijk koran lezen broer hoor zijn nederlands

  2. Muhamad Hamed

   Astahfirollah

 35. arPos Kraft

  de bajes in

 36. Anne Zee

  Heeft meneer zelf de voorraad opgegeten?

  1. sem sba

   En terecht

 37. Ralph Blum

  Jajaja burgers vermoorde mag wel...what goes around comes around.

 38. Jean Frerejean

  Wat een dommerik, geldwolf

 39. Hans Kamp

  Ik zie je later wel voor het tribunaal, oorlogsmisdadiger Nikkels.

 40. Sonja hoeba

  Wie ben jij om dat zelf op eigen houtje te beslissen, word niet voor nix stopgezet toch??? Veel mensen vertrouwen hun huisarts en zullen overstag gaan. Gaat hier om mensenlevens!! ...Echt Ronduit schandalig!!

 41. Michel G

  dat zien we dan wel!

 42. Tyler magnus

  "Dit zijn beelden van vorig jaar november" Die ga je nooit meer vinden. Als het gisteren of vorige week was dan denk ik nog van ok. Maar die vent gaat zowiezo niet meer de zelfde kleding dragen. Zo weining mensen zullen een person van 6 maanden geleden herkennen.

 43. stijndbr

  fantastisch, lijkt me mooi om een keer langs te gaan

 44. Ilona Bloem

  En dat mag dan wel, half illegaal ,maar hydroxychloroqine dat mag niet, want dat is kwakzalverij! Ga toch weg man! Hoe durf je jezelf een arts noemen, Juda !

 45. Frank Heininga

  Video klopt niet en is onvolledig. Er is momenteel meer bewijs dat politieagenten onschuldige burgers mishandelen nadat ze gemanipuleerd worden door de overheid. Doe je huiswerk en rot op uit mijn tijdlijn.

 46. Jan Willem Asch van

  Deze man moet zo snel mogelijk opgehaald worden.

 47. Robert Middelveen

  En factureert euries bij de zorgverzekeraar

 48. S

  Opsluiten deze crimineel

 49. B B

  Gek dat er zoveel duimpje omlaag gegeven worden, dan kun je precies zien hoe de bevolking denkt over deze onzin. En er is een wet in de maak om vaccinatie te verplichten, dus hou je maar vast, ze trekken alles uit de kast om het volk te onderdrukken. En als je agenda 20-30 bekijkt dan zie je precies waarom ze dit nu allemaal aan het doorvoeren zijn.

 50. pieter blom

  moordenaars!!!!

 51. E.T

  Hier gaan koppen rollen

 52. P B

  doe dan ook een opsporing naar politie die mishandeling doet op de burgers

 53. sem

  ''''''Ja DAt ZieN We dAn wEl''''

 54. Emiel Pleijte

  Het einde is nog lang niet in zicht helaas, volgende jaar misschien rond deze tijd 🤔 Het is een grote puinbak. Elke keer zien ze weer licht aan het einde van de tunnel 🙄 En we hebben er geen active herinnering aan 😝

 55. Roy

  maar vertelt dit filmpje wel het hele verhaal?

 56. NLTops

  Je moet het geven totdat je zeker weet dat het schadelijk is? Dat strookt niet met de eed die je afgelegd hebt makker. De burger vertrouwt zijn gezondheid toe aan de arts, en "Dat zien we dan wel." is niet iets wat ik wil horen als mijn leven in de balans hangt. Het feit dat je niets kunt zeggen over de waarschijnlijkheid dat het fout gaat, betekent dat deze prikken die jij zet niets minder zijn dan medische experimentatie. Blij dat deze vent mijn arts niet is. Napoleon aanhalen... wat een mafkees.

 57. knaapselderij

  niet snitchen jongens

 58. That THING

  Hoe ben ik het eerst

 59. Twan Deibel

  Mark Rutte?

 60. Rafet Kahveci

  Jullie zijn de grootste land verraders leugenaars.wat ook heel duidelijk is dat jullie fraude gepleegd hebben tijdens de verkiezingen

 61. f W

  Yay ...that's great......as long nothing goes wrong 🙃😉

 62. Alvar van Rijn

  De reacties hier zijn vaak weer stuitend. Voor mij ook geen prik hoor, maar wat ik wil is de vrijheid voor artsen (Rob Elens bv.) om een eigen afweging te maken en in goed gesprek met de patient een behandeling te kiezen. Dat zou voor deze arts net zo moeten zijn als voor een arts die met gezond verstand zegt; 'we kunnen ook ivermectine of HCQ/zink/AB proberen. Neemt u trouwens wat extra zink en selenium?

  1. Jerry

   Als een arts inderdaad zelf heel duidelijk overbrengt naar zijn patiēnten wat de mogelijkheden zijn. Dan is er niets mis mee, als patiënten daarna toch kiezen voor een vaccin, prima. Alleen ben ik het vertrouwen in huisartsen een beetje kwijt omdat de overheid zich teveel bemoeid, hoe de huisarts moet handelen in het behandelen van covid19. Zo hebben ze zelf geen "speelruimte". En dan krijg je situaties zoals deze. Zo kun je als patiënt met een andere mening ook niet veel respons of begrip verwachten. Een huisarts is de vertrouwenspersoon van de patiënt. En hoe kun je een huisarts vertrouwen als hij of zij, jou niet verteld, dat het vaccin nog in een experimentele fase zit! Ik vind dat er veel te gemakkelijk gedacht wordt dat de schade na vaccinatie te verwaarlozen is. Het zou maar een naast familie lid zijn! Dan is die éne al teveel. Nevenschade. Alsof het er niet toe doet. Maar uiteindelijk blijft het een eigen keus.

 63. Stoner

  GRAPPIG; dokter zegt je moet een risico nemen om een oorlog te winnen , toch? het risico zit niet in het vacineren maar in het weigeren lel. Want er is voor iedereen een prikkie elke ziel op aarde dus dan is het geen risico meer. Het weigeren wel;)

 64. Mrcl S

  hoe is het, ruim 2 weken later, met die kerkgangers in krimpen en urk? allemaal dood of op de IC? hou op met deze onzin....

 65. Dwoopie

  pinnokio en hugo yung un tis toch echt een muppetshow kan die mensen niet eens serieus nemen...

  1. Donuthunter

   Dames en heren, voor jullie informatie vanaf welk moment de coronacrisis gaat stoppen: - Middenklasse is effectief geëlimineerd door armoede, werkloosheid en faillissementen onder ondernemers en ZZP'ers; - Iedereen is dusdanig geïnjecteerd met mRNA substanties dat 5G in effect genomen kan worden voor een sociaal krediet score systeem. Men zal gevolgd kunnen worden aan de hand van injecteerbare nanotechnologie. Zie ook China; - Mensen dusdanig een zwak immuunsysteem hebben gekregen door mRNA dat ze afhankelijk worden van medische zorg vanuit de overheid; - Dat mensen door schulden genoodzaakt leningen dienen te krijgen vanuit de overheid waardoor de burger in principe financieel eigendom wordt van de overheid (moderne vorm van slavernij en alleenheerschappij); - Dat iedere vorm van autonomie met check en balances komt. Dit houdt in dat vrijheden afgegeven gaan worden door de overheid en niet meer behoren tot het natuurlijk recht (waar ieder mens nadrukkelijk recht op heeft); - Wanneer iedereen het nieuwe systeem dusdanig accepteert dat men ook beseft dat we nooit meer teruggaan naar het oude Westerse model waar de wereld haar economische onafhankelijkheid heeft weten te krijgen; - De media alle nieuwskanalen in haar bezit heeft. Hiermee bedoel ik dat er geen onafhankelijk journalistiek, media en nieuwskanalen meer bestaan. Alle nieuws zal hierbij door een speciale ministerie per nationale overheid worden bestuurd waarna 'fake news' berichtgevers en 'fact checker' functionarissen voor eeuwig alle kritiek kunnen censureren onder het mom van 'fake news' en 'complot verspreiding'; - Alle westerse landen minimaal voor méér dan 50% uit niet westerse immigranten bestaat onder het mom van het Coudenhove Kalergi Plan; - Alle bezittingen in het eigendom van de overheid en banken zijn (BBB, you will own nothing and you will be happy). Je huis, inventaris, zorg en pensioen zal daadwerkelijk in bezit zijn van de overheid; - Wanneer het officieel verboden gaat worden om eigen voedsel te maken; - Wanneer alle alternatieve geneeswijzen effectief geëlimineerd worden op de markt. Het zal verboden worden om alternatieve geneeswijzen aan te schaffen of te gebruiken. Dit onder het mom van regulaties, bureaucratie en nieuwe wetten met betrekking tot 'verboden middelen'; - Iedereen woont in een stad. Alle kleine dorpen en gemeenten worden opgeheven; - Alle landbouw, natuur, water, mineralen en natuurlijk voedsel in het bezit is van de overheid. Boeren zullen niet meer bestaan; - Het pas werkelijk eindigt wanneer iedereen een IMRF chip heeft waar de stof luciferase in zal zitten. Deze chip zal in je hand of voorhoofd geïmplanteerd worden. Dit is de Mark of the Beast van Revelations. U zult mij natuurlijk nu een wappie en complotgekkie noemen. Over tien jaar zult u zich voor eeuwig kapot schamen en erkennen dat mensen zoals ik de waarheid in acht nemen zover de ontwikkelingen bekend zijn. Ik wens u veel succes toe in het nabije overlevingsscenario. Veel succes in het aankomende systeem van het beest!

  2. Mrcl S

   hoho.... dat verdienen de muppets niet vriend...

 66. sem

  Fool me once shame on you, fool me twice shame on me.

 67. sem

  Nog meer false beloftes

  1. Donuthunter

   Dames en heren, voor jullie informatie vanaf welk moment de coronacrisis gaat stoppen: - Middenklasse is effectief geëlimineerd door armoede, werkloosheid en faillissementen onder ondernemers en ZZP'ers; - Iedereen is dusdanig geïnjecteerd met mRNA substanties dat 5G in effect genomen kan worden voor een sociaal krediet score systeem. Men zal gevolgd kunnen worden aan de hand van injecteerbare nanotechnologie. Zie ook China; - Mensen dusdanig een zwak immuunsysteem hebben gekregen door mRNA dat ze afhankelijk worden van medische zorg vanuit de overheid; - Dat mensen door schulden genoodzaakt leningen dienen te krijgen vanuit de overheid waardoor de burger in principe financieel eigendom wordt van de overheid (moderne vorm van slavernij en alleenheerschappij); - Dat iedere vorm van autonomie met check en balances komt. Dit houdt in dat vrijheden afgegeven gaan worden door de overheid en niet meer behoren tot het natuurlijk recht (waar ieder mens nadrukkelijk recht op heeft); - Wanneer iedereen het nieuwe systeem dusdanig accepteert dat men ook beseft dat we nooit meer teruggaan naar het oude Westerse model waar de wereld haar economische onafhankelijkheid heeft weten te krijgen; - De media alle nieuwskanalen in haar bezit heeft. Hiermee bedoel ik dat er geen onafhankelijk journalistiek, media en nieuwskanalen meer bestaan. Alle nieuws zal hierbij door een speciale ministerie per nationale overheid worden bestuurd waarna 'fake news' berichtgevers en 'fact checker' functionarissen voor eeuwig alle kritiek kunnen censureren onder het mom van 'fake news' en 'complot verspreiding'; - Alle westerse landen minimaal voor méér dan 50% uit niet westerse immigranten bestaat onder het mom van het Coudenhove Kalergi Plan; - Alle bezittingen in het eigendom van de overheid en banken zijn (BBB, you will own nothing and you will be happy). Je huis, inventaris, zorg en pensioen zal daadwerkelijk in bezit zijn van de overheid; - Wanneer het officieel verboden gaat worden om eigen voedsel te maken; - Wanneer alle alternatieve geneeswijzen effectief geëlimineerd worden op de markt. Het zal verboden worden om alternatieve geneeswijzen aan te schaffen of te gebruiken. Dit onder het mom van regulaties, bureaucratie en nieuwe wetten met betrekking tot 'verboden middelen'; - Iedereen woont in een stad. Alle kleine dorpen en gemeenten worden opgeheven; - Alle landbouw, natuur, water, mineralen en natuurlijk voedsel in het bezit is van de overheid. Boeren zullen niet meer bestaan; - Het pas werkelijk eindigt wanneer iedereen een IMRF chip heeft waar de stof luciferase in zal zitten. Deze chip zal in je hand of voorhoofd geïmplanteerd worden. Dit is de Mark of the Beast van Revelations. U zult mij natuurlijk nu een wappie en complotgekkie noemen. Over tien jaar zult u zich voor eeuwig kapot schamen en erkennen dat mensen zoals ik de waarheid in acht nemen zover de ontwikkelingen bekend zijn. Ik wens u veel succes toe in het nabije overlevingsscenario. Veel succes in het aankomende systeem van het beest!

 68. Fuck de corona

  ja dan mag hij meteen beginnen om zich zelf een te geven of meerdere als hij daar happy van word als ie dat alleen maar doet bij mensen met overgewicht echt wat een totale waanzin dit

 69. RudeDeltaDude LittleTrumpet

  Mengele zou trots zijn

 70. Bob R53 Racing

  Die man moet in de gevangenis

 71. Niels Abdioska

  Zionisme

  1. Donuthunter

   Het zijn in werkelijkheid draconische maatregelen die ze stap voor stap proberen te normaliseren. De mensheid is nog lekker aan het slapen. Totdat men aan hun bed staat om hun af te voeren naar zogenoemde heropvoedingskampen.

 72. Benny Adam

  Dat deze 2 beroepsleugenaars en misleiders worden betaald van onze gezamenlijke belastinggeld vind ik nog het allerergste.

 73. ThespiritMolecule

  fake news

 74. Tommy Prins

  waar zijn de beelden van het geweld dan,er gebeurt niets!